GBC
Размер на шрифта: - / +

Добре дошли в Община Провадия

НАЧАЛОНачалоПровадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град

Новини

Ден на българската община - 12 октомври Поздравителен адрес

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА – 12 ОКТОМВРИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ, КОИТО ИЗГРАЖДАТ АВТОРИТЕТА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЗДРАВЕ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И НЕСТИХВАЩА ЕНЕРГИЯ ЗА ПО-...повече


Ден на доброволчеството "Опазване на околната среда"

"Солвей Соди" и неговият филиал "Провадсол" участваха активно в глобалната инициатива на Група "Солвей", като дадоха своя скромен принос за обществото и природата, в подкрепа на срещата на върха за борба...повече


Жителите на Община Провадия събраха и предадоха 271 кг пластмасови капачки за благотворителна кампания "Аз вярвам и Помагам"

На 28.09.2019 г. се състоя 3-тото най-голямо събиране на пластмасови капачки в област Варна под наслов Празник на рециклирането "Аз Вярвам и Помагам 3".
Събитието е организирано от Сдружение "Аз Вярвам и Помагам"...повече
Обяви, съобщения

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 във връзка с ал. 3 от ЗУТ за издадено разрешение за ПУП- ПЗ и ПУП-ПП на Булгартрансгаз - землище с.Петров дол и с.Златина
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б, ал.2...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 85 / 11.10.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 83/09.10.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за издадено разрешение за изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ І , кв. 4 по плана на с. Бозвелийско.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®