GBC
Размер на шрифта: - / +

Добре дошли в Община Провадия

НАЧАЛОНачалоПровадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град

Новини

ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД БЮСТ –ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
НА 19.02.2019г. /ВТОРНИК/ ОТ 11:50 Ч. ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОРГАНИЗИРА ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД БЮСТ-ПАМЕТНИКА НА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ПО ПОВОД СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТАТА...повече


Информация за заключителна пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0070-C02 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“

Заключителна пресконференция
по Проект BG16RFOP001-2.001-0070-C02 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“

Община Провадия организира заключителна пресконференция...повече


БЧК ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА УЯЗВИМИ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст започна поетапното предоставяне на индивидуални...повече
Обяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 3/23.01.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Съобщение по по чл.32 ал.4 от ДОПК №11 / 21.02.2019г.
Изх.№МДT-11 /21.02.2019г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 103/18.12.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2, от ЗУТ за разрешение на ПУП- ПР гр. Провадия , УПИ І-ДАП , кв. 1 СПЗ , ІІІ-ти етап
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®