GBC
Размер на шрифта: - / +

Добре дошли в Община Провадия

НАЧАЛОНачалоПровадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град

Новини

Поздрав на Кмета на Община Провадия по случай 12 октомври


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ,

Имам удоволствието да ви поздравя по случай 12 октомври - Деня на българската община и местното самоуправление!...повече


Поздравителен адрес на Кмета на Община Провадия по случай 1-ви октомври - Международния ден на възрастните хора

ДО ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ОТ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приемете моите най-топли и искрени пожелания към Вас за много настроение в празничния първи ден на месец октомври, когато...повече


Поздрав на Кмета на Община Провадия по случай Деня на независимостта

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ЧЕСТИТ ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА!
На 22 септември през 1908 г. българската държава обявява своята независимост. На тази свята за всеки българин дата честваме...повече
Обяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 97/11.10.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за попълнен кадастър с акт за непълноти за УПИ ІХ-1 със УПИ VІІІ-54, ХІ-51 кв. 31 по плана на с. Златина
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 14.10.2021 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „Варна Фууд“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона...
повече..

Съобщение по чл. 32 ол.4 от ДОПК 33 / 13.10.2021г.
Изх.№МДT- 33 / 13 .10.2021г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®