GBC
Размер на шрифта: - / +

Добре дошли в Община Провадия

НАЧАЛОНачалоПровадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град

Новини

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА НАДЕЖДАТА, ВЯРАТА И ЛЮБОВТА

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми именици,
С надежда за повече вяра и любов пожелавам на всички здраве и благоденствие! Нека днешния светъл празник ни окриля и вдъхновява за добри дела и мъдри решения.
...повече


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ, Д.Т.Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ С ПОЗДРАВ ЗА 15 СЕПТЕМВРИ

ДО ДИРЕКТОРИТЕ, УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДСТВА, ВЪЗПИТАНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ОБХВАНАТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

...повече


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Община Провадия отправя покана до местната общност за обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг за реализиране на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт...повече
Обяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 82/02.09.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 86/07.09.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 84/03.09.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 83/02.09.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®