GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Поздрав по случай Деня на Съединението

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 6 септември 2017г. честваме 132 години от Съединението на Княжество...
Информация за текущото изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 "Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

През месец август 2017г. по проект BG05М9ОР001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие...
Информация за текущото изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-070-C01 "Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия" по ОПPP 2014-2020 г.

ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА САПАРЕВА КЪЩА ПО ПРОЕКТАЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®