GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с проект на СНЦ“МИГ-Възход“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от...
Публично представяне на процедура „Енергийна ефективност в периферните райони”

Публично представяне на процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони” по Оперативна програма...
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ПО СЛУЧАЙ 168 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЕТ, РЕВОЛЮЦИОНЕР И НАЦИОНАЛЕН...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®