GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Подари книга на "Четящите къщички"

Акция за събиране на стари и нови книги за външни библиотеки, разположени в централни места в град Провадия.

Всички...
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ - ПАРТНЬОР НА АСП

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ – ПАРТНЬОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01,...
ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ

Национална кампания „Великден за всеки“

С оглед осигуряване на прозрачност и публичност на националната кампания...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®