GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за общо събрание

П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”


УВАЖАЕМИ...
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ХРАМ "СВ.БЛАГОВЕЩЕНИЕ" - ГР. ПРОВАДИЯ

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
ЗА РЕМОНТ НА ХРАМ „СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ“,
ГРАД ПРОВАДИЯ

Църковното настоятелство при храм...
Информация за встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ по Проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“

Встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“
по Проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®