GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОЗДРАВ ЗА КОЛЕДА

Уважаеми съграждани,

Честити Коледни и Новогодишни празници!

Пожелавам успешна, добра и
пълна с удовлетворение...
Проект „Нови възможности за грижа”

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

№ 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”
Със заповед на Кмета на...
ВТОРИ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ОБЩИНА РОКИШКИС, ЛИТВА

Програма Erasmus+, Ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ (КД 2)

Проект "Създаване...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®