GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление за дадено разрешение на ПУП – ПП на основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, за изграждането на обект „ВЛ 400 kV от подстанция „Варна“ до подстанция „Бургас““

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варненска на основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство...
Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа 17.01.2018 г. /сряда/ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с клиенти поради годишно облагане

Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®