GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на Заповед на Областния управител Варна за пожаро опасен сезон в горските територии Варна

Повече тук
Във връзка с извънредното положение Община Провадия ви уведомява, че има интегриран модул за е - връчване

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с епидемиологичната обстановка (извънредното положение), уведомяваме Ви, че...
УВЕДОМЛЕНИЕ : На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: собствениците на имоти : УПИ ХІ-101 и ХІІ-101 – „Коуен БГ”- ЕООД, гр. Варна, в кв. 32 по плана на с. Добрина за одобрен ПУП- ПРЗ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

Собствениците на имоти : УПИ ХІ- 101и ХІІ-101...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®