GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 42 / 22.05.2017 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния...
Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 13.06.2017 г.

О Б Щ И Н А П Р О В А Д И Я
О Б Я В Я В А
На 13.06.2017 г. от 9:00 часа публичен търг с явно наддаване за определяне на лице,...
Уведомление с входящ № СД 01- 40 / 15.05.2017 г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®