GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Заповед № 3516/28.11.2019г.


З А П О В Е Д

№ 3516

гр. Провадия 28.11.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.4; 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1,чл.48,...
Предстоящо обслужване на контейнери за отпадъци от опаковки

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ /ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПРОВАДИЯ

Община Провадия...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®