GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИП за изграждане на водовземно съоръжение, землище на с. Китен

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за...
Невалидни удостоверения за наследници

Община Провадия обявява издадените удостоверения за наследници на лицето Драгана Христова Тодорова, починала...
Обява за търгове на 31.10.2017

О Б Я В А

Община Провадия – обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години:
I....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®