GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ОБЯВЛЕНИ за одобрен ПУП-ПП за ПИ №050010 в землището на с.Петров дол, община Провадия

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варненска съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявление с вх....
Проект "Ново начало" за младежи до 29 години

Проект „Ново начало“
Бенефициент: Фондация „Нашата надежда – 21 век“
Партньори:...
Обявление на Заповеди РД-02-15-117 на зам.министър на МРРБ за разрешение изработването на ПУП-ПП на ВЛ-400kV преминаващ извън урбанизираните територии на Община Провадия


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®