GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Кръводаряване

Районен център по трансфузионна хематология Варна и Община Провадия организира акция по кръводаряване, която...
Уведомление: На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ , за изработен ПУП – ПР за УПИ ІІ, ІІІ-142, кв. 41 по плана на с. Бозвелийско.

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 26.06.2019 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:Атанас Иванов Кунев – собственик...
На основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с чл.124б, ал. 3 от ЗУТ, Заповед № РД-18-7706-105/04.04.2018 г. на Областният управител на област Варна.

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с чл.124б, ал. 3 от Закона за устройство...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®