GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за набиране на кандидати за курс „Начална военна подготовка” - 2018г.


Обявление на заповед №370от 16.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за предоставяне на проектни полски пътища и напоителните канали, публична общинска собственост под наем в землището на с. Комарево

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук
Инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци на територията на имот с местонахождение: гр. Провадия, СПЗ, парцел IX, кв.3, пл. №213, с площ 1000 кв.м. от обща площ 3230 кв.м.

Повече информация тук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®