GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за инвестиционно намерение За складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Обявяване на 26 бр. Заповеди по чл. 34в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие" Варна

Заповедите можете да прегледате тук
Обява за подбор за длъжности по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C02 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®