GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Предстоящо обслужване на жълти контейнери за разделно събиране на отпадъци

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ /ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПРОВАДИЯ

Община Провадия...
Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 62/22.07.2020г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия...
Община Провадия, област Варна на основание чл. 128 ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните за изработен ПУП – ПРЗ в обхват УПИ ХLІІІ – „за социални дейности” в кв. 52 гр. Провадия, обл. Варна

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®