GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обевяване на пожаро опасен сезон в горските територии със Заповед № РД-19-86/02.04.2019г. на Областния управител за времето от 05.04.2019г до 31.10.2019г.

Обявлението тук
Обявление на основание чл. 128, ал. 1, от ЗУТ за изработен ПУП- ПП в обхват ПИ № 3.32, 3.33, 3.34 по КККР на с. Златина, община Провадия .

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,...
„СКАЙ –К“ АД уведомява собствениците на пчелини за извършване на РЗМ в посеви от пшеница и слънчоглед в землището на гр.Провадия в разрешените часове.

Повечетук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®