GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ЗК“Житница“ с.Житница Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землището на село Житница в посев от царевица.

Повече тук
Община Провадия обявява Протокол №3 на комисия по чл.201 от ЗУТ за опр. на размера на обезщетенията за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут и стъпка на стълб в земл. на селата Бозвелийско, Бързица, Житница и Манастир от прокарване на ВЛ- 400КВ.


Община Провадия обявява Протокол №1 на комисия по чл.201 от ЗУТ за определяне на размера на обезщетенията за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" АД в село Златина


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®