GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати до Етап 2 – Събеседване участници в процедурата за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“

Повече тук
Съобщение за инвестиционно предложение на "Класик ауто 16" ООД

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Информация за включване в механизма за лична помощ на деца и лица с увреждания


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®