GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обевяване на Заповед № РД-221/09.03.2020г. на Министъра на ОСВ за пожароопасен сезон за 2020г. в ЗТ на ДГФ.

Със Заповедта можете да се запшознаете тук
„СКАЙ-К“АД Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в посев царевица в землището на гр.Провадия.

Повече тук
Уведомление за ИП „Напояване на имоти”в землището на с. Китен, община Провадия

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®