GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП-ПР за УПИ II-14, кв. 38 по плана на с. Неново

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че със...
Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 102 / 13.10.2017г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния...
Уведомление с входящ № СД 01 - 98 / 09.10.2017г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®