GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Основно училище “Васил Левски” – с. Бозвелийско, обявява

На 20.07.2020 година от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, считано от 01.10.2020...
Заповед № 1787 от 24.06.2020г. на Кмета на Община Провадия за опазване на селскостопанското имущество и продукция от пожари

Повече тук
Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 48/26.06.2020г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®