GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП-ПП /парцеларен план/ за "Трасе на водопровод" и „Трасе на кабел 20 kV“ до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варненска на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,...
Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 818 / 10.05.2018г. за третиране на царевица с хербициди в землището на с. Житница от „СКАЙ-К“ АД

Повече тук
Уведомление с входящ № СД 01 - 29 / 20.04.2018г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®