GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 62 / 25.07.2017 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния...
Обявление на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ за разрешаване изменение на действащия ПУП в обхват УПИ II за "търговска дейност" и УПИ III "детска площадка" в кв. 54а по плана на с. Храброво, община Провадия, област Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варненска , на основание чл. 124б , ал. 2 от ЗУТ , съобщава на заинтересуваните,...
Обявяване заповедта по чл.37в, ал.1 от областна дирекция земеделие и график за заседания на комисиите по чл. 37в, ал.1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®