GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 12 / 30.01.2018г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
Повторен публичен търг за продажба на 02.03.2018г.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
О Б Я В Я В А
На 02.03.2018г. от 09.00 часа, повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили...
Учебна евакуация

На 06.02.2018г. в сградата на Общинска администрация със служителите от Община Провадия се проведе учебна евакуация...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®