GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Община Провадия обявява Прот.№2 на комисия по чл.201 от ЗУТ за опр. на размера на обезщ. за части от имоти засегнати от безсрочен сервитут и стъпка на стълб в землищата на селата Бозвелийско, Бързица, Житница и Манастир от прокарване на ВЛ- 400КВ

Протокола тук
Информация по чл.4, ал.2 от НУ-РИОВОС за ИП

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Уведомяване за извършване на РЗМ от „СКАЙ – К“ АД гр.Варна в посеви от есенници в землището на гр.Провадия м-ст Солницата


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®