GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на Заповед № РД – 119/08.03.2018г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2018г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии.

Повече тук
Обявление на Уведомително писмо от "СКАЙ-К" АД за третиране на ечемик и пшеница срещу плевели и болести в землището на село Добрина с вх. №РД2600-607/02.04.18г.

Повече тук
ИП за „Експлоатация на язовир Блъсково, землище на с. Блъсково, община Провадия, с възложител „ВИ ЕН ДЖИ ПАУЪР“ ЕООД“

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®