GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомяване за извършване на РЗМ от ЗК Житница, с.Житница в посеви от есенници


Съобщение за осигурен обществен достъп до информация за инвестиционно предложение на „Булгартрансгаз“ ЕАД

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2, от ЗУТ за разрешение на ПУП- ПР гр. Провадия , УПИ І-ДАП , кв. 1 СПЗ , ІІІ-ти етап

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Провадия , област Варненска на основание чл. 124 б, ал. 2, от ЗУТ съобщава на заинтересуваните...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®