GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИП за Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци на територията на имот с местонахождение: гр. Провадия, Северна промишлена зона, парцел IX, кв. 3, пл. № 213, с площ 1000 кв.м. от обща площ 3230 кв.м.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за...
Обява за инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на ВиК - Варна" ООД

Повече тук
Инвестиционно предложение (ИП) изграждане на стопанска сграда за преработка на замеделска продукция в ПИ 009006 в с. Блъсково

Повече тук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®