GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Повторен публичен търг на 21.05.2020г.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
О Б Я В Я В А
На 21.05.2020г. от 10,00 часа повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на дворно...
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3"


Информация от мониторинг на РЗИ – Варна за качеството на питейната вода за периода 16.03.2020г. – 31.03.2020г.

Повече тук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®