GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Изработване на ПУП-ПП за обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз"" ЕАД


ИП "Провадсол" ЕАД

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95 от Закона за опазване на околната среда


ОБЩИНА...
Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2, от ЗУТ за разрешение на ПУП- ПР гр. Провадия , УПИ І-ДАП , кв. 1 СПЗ , ІІІ-ти етап

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Провадия , област Варненска на основание чл. 124 б, ал. 2, от ЗУТ съобщава на заинтересуваните...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®