GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за инвестиционно намерение Изграждане на депо за неопасни производствени отпадаци с капацитет 95т/денонощие и 34000т/годишно.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за...
Съобщение за инвестиционно намерение За складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Обявяване на повторни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС за срок от пет години на 23.10.2019г.

О Б Я В А


Община Провадия – обявява:

I. . на 23.10.2019 г. от 9,30 ч. в зала 312а повторен публичен търг с...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®