GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ за дадено разрешение за изработване ПУП – план схема за „Уличен водопровод” , кв. Север – о.т.83- о.т.84.

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че...
Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно НУРИОВОС за ИП с възложител „Провадсол” ЕАД

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата...
Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2019г. на Община Провадия

Повече тук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®