GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ – одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-158 в кв. 12 по плана на с. Снежина, община Провадия.

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 26.09.2018 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Собствениците на УПИ ІІІ-159...
Съобщение за инициатива на Ви Ен Джи Пауър ЕООД за ползване на язовир Блъсково1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®