GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 64 / 25.07.2017 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния...
Обявление за издадено разрешение за изменение на ПУП, в обхват УПИ XXVI - 1747, УПИ XXVII - 1749 и УПИ XXX - 1750 в кв. 52 по плана на гр. Провадия на основание чл.135 ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варненска , на основание чл. 124б , ал. 2 от ЗУТ , съобщава на заинтересуваните,...
Обява за търгове на 28.08.2017 г.

Община Провадия обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем
на следните общински имоти
На...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®