GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на заповед №24 от 04.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за забрана паша в горски територии на селскостопански животни.

З А П О В Е Д

№24.04.01.2018г.

гр.Провадия

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125,...
Покана за публично обсъждане проектобюджет 2018 г.

П О К А Н А


ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА 2018г.

На основание чл. 84,...
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в СВ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®