GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Инвестиционно предложение „Извършване на дейности по оползотворяване на строителни отпадъци чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица”

Повече тук
Обявяване на Заповеди от №РД 18-17-144 до №РД 18-17-168 на Директора на ОД „Земеделие“ на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Община Провадия

Заповедите можете да свалите от тук
Уведомление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ – одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-158 в кв. 12 по плана на с. Снежина, община Провадия.

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 26.09.2018 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Собствениците на УПИ ІІІ-159...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®