GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

СЪОБЩЕНИЕ ПРОЛЕТEН ПАНАИР В ГР. ПРОВАДИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНИЯ ПАНАИР В

ГР. ПРОВАДИЯ НА 23.04.2016 г. и 24.04.2016 г. УВЕДОМЯВАМЕ

ВСИЧКИ...
Обява за заемане на длъжността - Рехабилитатор

В изпълнение на дейност „Предоставяне на почасови услуги“, по проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001 „Подобряване качеството...
СЪОБЩЕНИЕ

Община Провадия съобщава, че от 04.02.2016 г. започна събирането на местните данъци и таксата за битови отпадъци за...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®