GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИП „Складова база за зърно, оборудвана с автотранспортна и селскостопанска техника за обработване на земеделски земи и добив на зърнени култури” в ПИ 015006 землище на с. Златина, с Възложител: „ЗСК Девня” АД

Повече тук
Обявяване на публичен търг за продажба на имот с идентификатор 04457.9.3 с площ от 1.205 дка находящ се в землището на с. Блъсково

Публичен търг с явно наддаване за продажба на 13.11.2018 г от 11,30 ч. в зала 326 за имот с идентификатор 04457.9.3 общинска...
Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 17 кв.м. позиция 1, схема 29 за поставяне на ВПС

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години на 13.11.2018 г от 10,00 ч. в зала 326 за част...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®