GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2018 год.

Изх.№777/31.05.2019год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми...
Обява за прием на документи за услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старта в училище (Лятно училище)“ за деца от 5 до 7 години


Уведомление : На основание чл. 61, ал.3 от АПК- изработен ПУП- ПП в обхват ПИ№58503.171.7 по КК на гр. Провадия, област Варна.

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 30.04.2019год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:Собствениците на ПИ№58503.171.332-...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®