GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на повторен публичен търг за отдаване под наем на терен от 15 кв.м. позиция 2, схема 26 за поставяне на ВПС

Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години:на 12.11.2018 г. от 14,00 ч.в зала 326...
Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг за 7 автомобила и закупуване на апаратура и оборудване за Медицински център”, Възложител: АИППМП „Амбро Медика” ЕООД


Инвестиционно предложение „Доставка и пуск в експлоатация на машини за производство на съдове (цилиндри) за пожарогасители”, Възложител: „Пожарна техника” ООД


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®