GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Покана за обучения на МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия през месец 10.2018г.

Поканата тук
Обявяване на Заповеди от №РД 18-17-144 до №РД 18-17-168 на Директора на ОД „Земеделие“ на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на Община Провадия

Заповедите можете да свалите от тук
Уведомление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ – одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-158 в кв. 12 по плана на с. Снежина, община Провадия.

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 26.09.2018 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Собствениците на УПИ ІІІ-159...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®