GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление за инвестиционно намерение по чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Уведомление по чл.4,ал,2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „АЛТЕО БГ“ ООД

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ПМЛ и земеделски земи на 22,23, 26 и 27.10.2020г.

О Б Я В А
I.Община Провадия – обявява повторни публични търгове с явно наддаване в зала 326 на общинска администрация...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®