GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл.32 ал.4 от ДОПК 07.02.2018г.

Изх.№МДT- 11 /07.02.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно...
Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 1 / 05.01.2018г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
Обява за търгове на 23.02.2018

Община Провадия обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем
на следните общински имоти

На...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®