GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 791 / 04.05.2018г. за третиране на есенници с инсектициди в землището на с. Добрина и слънчоглед с хербициди в землището на с. Добрина и гр. Провадия от „СКАЙ-К“ АД


Уведомление по ОП с вх. № СД 01-34/30.04.2018г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...




Обява за търг на 23.05.2018г.

Община Провадия обявява


На 23.05.2018 г. от 10.00 часа - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®