GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 128, ал. 1, от ЗУТ за изработен ПУП- ПП в обхват ПИ № 3.32, 3.33, 3.34 по КККР на с. Златина, община Провадия .

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,...
Изработване на ПУП-ПП за обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз"" ЕАД


ИП "Провадсол" ЕАД

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95 от Закона за опазване на околната среда


ОБЩИНА...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®