GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ – одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-158 в кв. 12 по плана на с. Снежина, община Провадия.

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 26.09.2018 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Собствениците на УПИ ІІІ-159...
Съобщение за инициатива на Ви Ен Джи Пауър ЕООД за ползване на язовир Блъсково


Информация за собствениците на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®