GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”


Съобщение

Уважаеми съграждани,

Общинска администрация Провадия Ви уведомява, че крайният срок за плащане на местните...
Обявяване Заповед №3176/02.11.2017 на Кмета на Община Провадия за недопускане появата и разпространението на високо патогенна инфлуенца по птиците.

З А П О В Е Д

№3176/02.11.2017г.

гр.Провадия

На основание чл.44 ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.133, т.1 от ЗВМД, Заповед...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®