GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Община Провадия напомня за стартиралата схема за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа...
Обяви за обучение и работа

Стартира германската програма “The Job of my Life” (MobiPro-EU) за 2016г. за професионално обучение на младежи до 27 г.

Федералната...
Обява „Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия”.

О Б Я В А


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Провадия предоставя възможност на...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®