GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление : на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Трасе на водопровод ” и „ Трасе на кабел 20kV до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 20.06.2018 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Наследници на Желязко Тодоров...
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета на община Провадия за 2017г.


Обявяване публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен от 19.00 кв.м. позиция №1 схема №6 за поставяне на ВПО – обществено хранене

О Б Я В А

Община Провадия – обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години:
VI...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®