GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Искане с вх. № РД0700-207/08.09.2017г. до кмета на Община Провадия от Дамян Ташев Неделчев-общински съветник в...
Пръскане рапица в землището на село Добрина от "СКА - К"АД


Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

О Б Я В А

Община Провадия –обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години:
I....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®