GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"

Поканата тук
Уведомление : на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Трасе на водопровод ” и „ Трасе на кабел 20kV до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 20.06.2018 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Наследници на Желязко Тодоров...
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета на община Провадия за 2017г.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®