GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Заповед №РД16-17-190/15.12.2016г. на Директора на ОД „Земеделие“ Варна


ОБЯВЛЕНИ за одобрен ПУП-ПП за ПИ №050010 в землището на с.Петров дол, община Провадия

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варненска съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявление с вх....
Проект "Ново начало" за младежи до 29 години

Проект „Ново начало“
Бенефициент: Фондация „Нашата надежда – 21 век“
Партньори:...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®