GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Предстоящо обслужване на жълти контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса и метал)

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ /ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПРОВАДИЯ

Община Провадия...
Увед. писмо с вх.№РД-9100-1398/02.10.2020г. В изпъл. на СМР на обект:"Лот 29 Път III-208 - Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933 обл. Бургас, Варна"

Повече тук
Уведомление с входящ № СД 01 – 84/01.10.2020г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®