GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с Решение №34-586/26.04.2018г. на Общински съвет Провадия по Протокол №34 от заседание, проведено...
Обявяване на Уведомително писмо вх.№РД 2600 – 756 / 27.04.2018г. за третиране на есенници с фунгициди от „СКАЙ-К“ АД в землището на с. Добрина

Повече тук
Обяви относно дарение

ОБЯВА
Община Провадия ще предостави на гражданите фиданки за засаждане в междублокови пространства, тревни площи...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®