GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване Заповед №РД17-17-151/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Златина


Обявление на основание чл. 128, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за изработен проект за ПУП-ПП за изграждането на обект „ВЛ 400 kV от подстанция Варна до подстанция Бургас“ преминаващ през територията на Община Провадия

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варненска на основание чл. 128 , ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните...
Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®