GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на МОСВ относно изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона

Повече тук
Обява за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо зах-ранване (основно и резервно), водопровод и канализ

ОБЯВА

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС
На основание чл. 17, ал.1, т.3 от Наредба за условията...
Обявяване на 26 бр. Заповеди по чл.34в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД“Земеделие“ Варна за 2020-2021 стопанска година

Повече тук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®