GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС за срок от пет години на 20.09.2019г.

О Б Я В А

Община Провадия – обявява:
I. на 20.09.2019г. от 9,30 ч.в зала 312а публичен търг с явно наддаване за отдаване...
Обявление за провеждане на подбор на медицинска сестра по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-20120


Кампания "Да изчистим България Заедно"

Повече тук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®