GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на селскостопанска постройка..с възложител: „Вини” ЕООД, с. Венчан, общ. Провадия

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата...
Инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка..с възложител: „Екофарм Венчан” ООД, с. Венчан, общ. Провадия.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата...
Подбор за заемане на длъжността –Логопед

Център за обществена подкрепа – гр. Провадия

О Б Я В Я В А:

1. Подбор за заемане на длъжността –Логопед, в Център...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®