GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти

В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване...
СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с клиенти
от 10,00 ч. на 31.12.2019 г. до 12,00 ч. на 02.01.2020 г.

Указания и приложения

Във връзка, със стартирала процедура за набиране на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®