GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на заповед №24 от 04.01.2018г. на Кмета на Община Провадия за забрана паша в горски територии на селскостопански животни.

З А П О В Е Д

№24.04.01.2018г.

гр.Провадия

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125,...
Покана за публично обсъждане проектобюджет 2018 г.

П О К А Н А


ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА 2018г.

На основание чл. 84,...
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в СВ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®