GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване повторен публичен търг за отдаване под наем на терен от 18 кв.м поз.1 сх.17 за поставяне на преместваем обект в гр. Провадия

О Б Я В А

Община Провадия – обявява повторен публичен търг на 1.12.2017г. от 14.00 часа в зала 326 на общината, с явно наддаване...
Обявление на основание чл. 128, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за изработен проект за ПУП-ПП за изграждането на обект „ВЛ 400 kV от подстанция Варна до подстанция Бургас“ преминаващ през територията на Община Провадия

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варненска на основание чл. 128 , ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните...
Обявяване Заповед №РД17-17-147/31.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Венчан


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®