GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”


Съобщение

Уважаеми съграждани,

Общинска администрация Провадия Ви уведомява, че крайният срок за плащане на местните...
Обявяване Заповед №3176/02.11.2017 на Кмета на Община Провадия за недопускане появата и разпространението на високо патогенна инфлуенца по птиците.

З А П О В Е Д

№3176/02.11.2017г.

гр.Провадия

На основание чл.44 ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.133, т.1 от ЗВМД, Заповед...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®