GBC
Размер на шрифта: - / +

КУЛТУРА - Читалища

НАЧАЛОНачало

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1884”


Инж.Филчо Филев - председател
Силвия Боева – секретар
Тел.: 0518/4 22 80
chitalishte_provadia@abv.bg
Web site:http://chitalishte-provadia.com/

История:
През 1884 г. група родолюбиви граждани от провадийската интелигенция основават читалище, което тогава носи името на светите братя Кирил и Методий. През 1900 г. е основано читалищно дружество, наследник на съществуващото дотогава читалище “Св. св. Кирил и Методий” , което приема името “Алеко Константинов”. През 1966 г. НЧ “Ал. Константинов 1884” е удостоено със званието “Образцово народно читалище”, а във връзка със сто годишния му юбилей и за дългогодишна народополезна културно – просветна дейност е наградено с орден Народна република България – втора степен.
Днес:
НЧ “Алеко Константинов 1884” развива дейност на територията на община Провадия в следните направления: библиотечна дейност и информационни технологии, учебно – образователни дейности, любителско творчество, културна дейност и клубна дейност.
Акценти:
НЧ “Ал. Константинов 1884” е учебна база към Център за професионално обучение Асоциация “Съвременни читалища” с право на провеждане на професионална квалификация по по 37 специалности от 24 професии в 14 професионални направления. Като лицензиран доставчик на обучителни услуги по ОП "Развитие на човешките ресурси " читалището предоставя професионално обучение и обучение по ключови компетентности на заети и безработни лица от община Провадия чрез прилагане на ваучерния механизъм.
Организатор на мащабни културни проекти съвместно с Община Провадия като Национален конкурс за млади певци и инструменталисти «Светослав Обретенов» , Регионален преглед на любителското творчество «Корените на Сърта», Конкурс за написване на есе на историческа тема под егидата на писателя и почетен гражданин на Провадия писателя Цончо Родев.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®