GBC
Размер на шрифта: - / +

КУЛТУРА - Читалища

НАЧАЛОНачало

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВИЧО ИВАНОВ 1929” – С. ПЕТРОВ ДОЛ


Снежанка Колева – председател
Илияна Стефанова – секретар
Тел: 0878 814369
ch_vicho_ivanov@abv.bg

Народно читалище „Вичо Иванов“ развива дейност в следните направления: библиотечна, любителско творчество, културна дейност и клубна дейност. Съхранява обичаите „Жътва“ и „Пеперуда“. Разполага с богата етнографска сбирка и история на селото. Поддържа добро ниво на библиотечно обслужване и попълване на библиотечния фонд. Организира културните мероприятия чрез колективите, работещи към читалището. Фолклорната група е класирана на І-во място с обичая „Жътва“ на тазгодишния Преглед на любителското творчество „Корените на Сърта“, а като цяло е най-добре представилото се читалище на същия.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®