GBC
Размер на шрифта: - / +

КУЛТУРА - Читалища

НАЧАЛОНачало

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “САМООБРАЗОВАНИЕ 1929” – С. ВЕНЧАН


Стоян Кръстев - председател
Станка Иванова – секретар
Тел.: 0878 421369
chitalichevenchan@abv.bg

Библиотеката към читалище „Самообразование 1929“ разполага с голям фонд, който периодично се обновява и обогатява. Дейността на читалището е насочена предимно към задоволяване потребностите на населението, свързани с културния живот, социалната сфера и запазването на местните традиции, обичаи и фолклор.
Новосформираната детска фолклорна група тази годена дебютира на Прегледа за любителско народно творчество „Корените на Сърта“ - Провадия.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®