GBC
Размер на шрифта: - / +

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - Социални институции

НАЧАЛОНачало

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ


Адрес: гр.Провадия, ул. „Иван Вазов“ № 5
Управител: Тихомир Александров
тел. 0518 / 4 40 31
ел. поща: csri_provadia@mail.bg

Капацитет на услугата: 25

Дейностите за подкрепа, които социалната услуга предлага са:
Осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика – медицинска рехабилитация и кинезитерапия, логопедична помощ, организиране на културни мероприятия и други дейности по организация на свободното време, образователна помощ за преодоляване на образователни дефицити, консултации и достъп до информация. Осъществяват се терапевтични и рехабилитационни дейности за преодоляване на загубени или непридобити социални умения.
Специалисти: Управител, специалист „Терапевтични дейности“, Социален работник, Логопед, Медицински рехабилитатор, Медицинска сестра

Потребители на Център на център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Провадия са: Деца с потребност от социална, двигателна, логопедична и психологична рехабилитация.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®