GBC
Размер на шрифта: - / +

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - Социални институции

НАЧАЛОНачало

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП


Адрес: гр.Провадия, ул. „Иван Вазов“ № 5
Управител: Виолета Пантелеева
Тел.: 0889621788
ел. поща: cnst_provadia@abv.bg
Капацитет е 12+2 места.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр. Провадия е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство. Услугата функционира като делегирана от държавата дейност и осигурява постоянна грижа на всеки потребител.Целева група са деца и младежи до 29 години с увреждания. Центъра е разположен в специално построена, оборудвана и обзаведена самостоятелна къща. В нея се осигурява постоянна грижа на всеки потребител в зависимост от потребностите му и съобразно неговото мнение и избор. Осигурена е среда на живот, близка до семейната, като всеки потребител разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности. Предоставяните услуги са: рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, помощ в домакинството, обучение и др.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®