GBC
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - Разрешения за строеж

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 във връзка с ал. 3 от ЗУТ за издадено разрешение за ПУП- ПЗ и ПУП-ПП на Булгартрансгаз - землище с.Петров дол и с.Златина
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б, ал.2...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 85 / 11.10.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 83/09.10.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за издадено разрешение за изменение на ПУП-ПЗ в обхват УПИ І , кв. 4 по плана на с. Бозвелийско.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®