GBC
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - Удостоверения за въвеждане в експлоатация

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 42/17.06.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ /ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ...
повече..

Община Провадия подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила” към МТСП
Към договора
повече..

Обявление на основание чл. 124б , ал. 2 от ЗУТ за разрешение за ПУП- ПРЗ, с. Тутраканци УПИ ХV- 98 , кв. 21.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна , на основание чл. 124б ,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®